Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.somarinky.sk

SelfMan Services, s.r.o.
Nejedlého 69, 841 02 Bratislava 42
IČO: 44814950
DIČ: 2022841909
IČ DPH: SK2022841909

Spoločnosť zapísaná v OR SR okresného súdu BA1, odiel Sro, vložka č.58960/B.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.somarinky.sk.

2. Sprostredkovateľ

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" alebo “číslo pasu” pri doručení tovaru.

3. Účel spracúvania osobných údajov

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

*) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@somarinky.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.